Kinderdagverblijf

Den Tutter

Leopoldstraat 15a
Hingene
2880

dentutter@hotmail.com

Nieuwsbrief

Abonneer u op onze nieuwsbrief:

Prijzen

 

Betalingen

De betalingen verlopen sinds 1 maart 2010 via Kind en Gezin. Het betalingssysteem is gekoppeld aan het belastbare inkomen van het gezin. Ouders moeten een aanvraag indienen bij Kind en Gezin.

Hier vindt u in een notendop terug hoe alles in zijn werk gaat.

Basisbijdrage

We passen het ministerieel besluit van 17 maart 2008 toe voor de bepaling van de financiële bijdrage van de gezinnen voor de opvang van kinderen. Dit besluit ligt ter inzage bij ons, en is te raadplegen op de website van Kind en Gezinhttps://www.kindengezin.be

Inbegrepen:

 • 4 maaltijden
 • dranken
 • verzorging
 • verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

De ouders dienen zelf nog mee te brengen:

 • reservekledij (gewone kledij )
 • melkvoeding (met flesjes)
 • speciale melkvoeding
 • specifieke medicatie
 • specifieke verzorgingsproducten

Welke gegevens?

De berekening van de financiële bijdrage is gebaseerd op de gezamenlijk belastbare beroepsinkomsten van het gezin. Deze inkomsten moeten worden bewezen door het meest recente aanslagbiljet of, bij ontbreken daarvan, door recente en officiële inkomensgegevens van het gezin.

Hoe gebeurt de berekening?

Ouders moeten hun bijdrage berekenen door hun gegevens in te voegen in de berekeningsmodule op de website van Kind en Gezin. Je mag ons ook steeds om hulp vragen.

Bijkomende bijdragen

Naast de basisbijdrage kunnen er ook nog bijkomende kosten worden aangerekend:

- De luiers worden aangerekend naargelang het tarief in de winkel, momenteel komt dit op 14 cent per luier. Er worden vast 4 luiers       aangerekend voor een hele dag en 2 voor een halve
- Als je je kind te laat komt halen, wordt er een bijkomende kost van €2,50 per begonnen kwartier aangerekend.
- Als je kind teveel ziekte- en/of verlofdagen heeft, zullen we de dagen aanrekenen waarop het kind normaal aanwezig zou zijn geweest.

Bij het tekenen van het contract wordt er een voorschot gevraagd van €250. Dit voorschot wordt terugbetaald als de overeenkomst ten einde loopt.

Bij wanbetaling hebben wij het recht het kind te weigeren en het voorschot van €250 in te houden.

Gevolgen in geval van fout vanwege de gezinnen

Wanneer het gezin valse verklaringen aflegt met betrekking tot hun inkomen, of de gevraagde bewijsstukken niet (tijdig) voorlegt, wordt aan dat gezin demaximale basisbijdrage aangerekend, desgevallend met terugwerkende kracht.

Wanneer het gezin de basisbijdragen regelmatig niet (tijdig) betaalt of geen gevolg geeft aan aanmaningen tot betaling, kan de opvangvoorziening de opvang van het kind van dat gezin stopzetten na een opzegperiode.

Betalingen

De betalingen verlopen sinds 1 maart 2010 via Kind en Gezin. Het betalingssysteem is gekoppeld aan het belastbare inkomen van het gezin. Ouders moeten een aanvraag indienen bij Kind en Gezin.

Hier vindt u in een notendop terug hoe alles in zijn werk gaat.

Basisbijdrage

We passen het ministerieel besluit van 17 maart 2008 toe voor de bepaling van de financiële bijdrage van de gezinnen voor de opvang van kinderen. Dit besluit ligt ter inzage bij ons, en is te raadplegen op de website van Kind en Gezinhttps://www.kindengezin.be

Inbegrepen:

 • 4 maaltijden
 • dranken
 • verzorging
 • verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

De ouders dienen zelf nog mee te brengen:

 • reservekledij (gewone kledij )
 • melkvoeding (met flesjes)
 • speciale melkvoeding
 • specifieke medicatie
 • specifieke verzorgingsproducten

Welke gegevens?

De berekening van de financiële bijdrage is gebaseerd op de gezamenlijk belastbare beroepsinkomsten van het gezin. Deze inkomsten moeten worden bewezen door het meest recente aanslagbiljet of, bij ontbreken daarvan, door recente en officiële inkomensgegevens van het gezin.

Hoe gebeurt de berekening?

Ouders moeten hun bijdrage berekenen door hun gegevens in te voegen in de berekeningsmodule op de website van Kind en Gezin. Je mag ons ook steeds om hulp vragen.

Bijkomende bijdragen

Naast de basisbijdrage kunnen er ook nog bijkomende kosten worden aangerekend:

- De luiers worden aangerekend naargelang het tarief in de winkel, momenteel komt dit op 14 cent per luier. Er worden vast 4 luiers       aangerekend voor een hele dag en 2 voor een halve
- Als je je kind te laat komt halen, wordt er een bijkomende kost van €2,50 per begonnen kwartier aangerekend.
- Als je kind teveel ziekte- en/of verlofdagen heeft, zullen we de dagen aanrekenen waarop het kind normaal aanwezig zou zijn geweest.

Bij het tekenen van het contract wordt er een voorschot gevraagd van €250. Dit voorschot wordt terugbetaald als de overeenkomst ten einde loopt.

Bij wanbetaling hebben wij het recht het kind te weigeren en het voorschot van €250 in te houden.

Gevolgen in geval van fout vanwege de gezinnen

Wanneer het gezin valse verklaringen aflegt met betrekking tot hun inkomen, of de gevraagde bewijsstukken niet (tijdig) voorlegt, wordt aan dat gezin demaximale basisbijdrage aangerekend, desgevallend met terugwerkende kracht.

Wanneer het gezin de basisbijdragen regelmatig niet (tijdig) betaalt of geen gevolg geeft aan aanmaningen tot betaling, kan de opvangvoorziening de opvang van het kind van dat gezin stopzetten na een opzegperiode.